Убрзувач Ч

Брзоврзувачка смеса на цементна основа. Се применува за затворање на активни продори на вода или оросување кај подземни објекти брани, резервоари, базени, тунели, рударски окна, подруми, засолништа, потпорни ѕидови.

Останати производи од оваа палета
Image
РЕПАРАТУР ПЕНЕТРАТ
Image
Репаратур малтер Ф1
Image
Репаратур малтер Ф2
Image
Репаратур малтер Ф4
Image
Репаратур глет