Хидрозим флуид

Комплексен додаток за бетони наменет за бетонирање при ниски температури (-20°C), со пластифицирачко дејство. Овозможува редукција на вода до 20%, при што се постигнува олеснето вградување и повисока јакост на бетонот.

Останати производи од оваа палета
Image
Хидрозим T