Image

Изработка на тениски и други спортско-рекреативни терени на акрилатна основа

Денешната форма на играта, тенисот ја добил во Франција , кога во текот на XVI, XVII и XVIII век тенисот станал спорт на благородниците и кралското семејство. Потоа се проширил низ Европа, а најпопуларен станал во Англија. Првиот турнир се одиграл на трева, во пр...

Повеќе
Image

Хидроизолација на санитарни јазли

Кај просториите, кои имаат директен контакт со вода и влага (бањи, санитарии, кујни) функционалноста и одржувањето се примарни за здрав и нормален живот. Поради тоа нивната изведба, санација и реконструкција бараат посебно внимание и прецизност. Проблемите кои с...

Повеќе

Годишен завршен состанок на Групацијата АДИНГ за 2019 година

На 14.12.2019 се одржа годишниот завршен состанок на групацијата Адинг, во присуство на членовите на Управниот и Надзор...

Признание за успешна соработка со Градежниот факултет

Градежниот факултет при УКИМ годинава слави 70 години постоење. Во рамките на свечен настан одржан во рамките на факулт...

Учество и стручни презентации на Адинг за време на Симпозиумот на ДГКМ 2019

“18ти Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори на Македонија (ДГКМ 2019)” се одржа од 2. до 5. Октом...

Плакета за успешна соработка со Технолошко – металуршкиот факултет

Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ годинава слави јубилеј 60 години постоење. Во рамките на свечената седница о...

Јубилеен настан - „50 ГОДИНИ ОД ПРВИТЕ ЧЕКОРИ“

Годинава нашата компанија одбележува 50 години од своето постоење и основање. Како дел од целата јубилејна кампања на 3...